DON'T PANIC

WWW-osoite ei ole käytössäThe URL was not found

Mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisuja:

Possible reasons and suggested solutions:


Osoite on vanhentunut

Funettiin liittyvät www-ohjesivut siirtyivät jo aikaa sitten http://www.csc.fi/suomi/funet/ osoitteen taakse ja ainoastaan etusivu on kopioitu entiseen paikkaan WWW.FUNET.FI. Olkaa hyvä ja korjatkaa mahdollinen vanhentunut kirjanmerkkinne. Jos linkki oli HTML-sivulla niin ilmoittakaa sen ylläpitäjälle. Jos etsitte tietoa CSC - Tieteellinen Laskenta Oy:stä menkää ystävällisesti osoitteeseen WWW.CSC.FI

Yrititte listata tiedostohakemistoa http:llä

Tarkistakaa saamanne osoite. Pitäisikö siinä kenties olla alussa ftp:// eikä http://. FTP-arkistossa oleviin tiedostoihin ja sivuihin tulisi viitata ftp://FTP.FUNET.FI/ tai http://www.nic.funet.fi alkuisilla URL:llä. WWW.FUNET.FI vaihtoehto toimii edelleen koska se on ollut käytössä Webin alkuajoista asti.

Olkaa hyvä ja käyttäkää http://www.nic.funet.fi/ osoitetta tai perinteistä ja virallista FTP-palvelua FTP.FUNET.FI selailuun ja lataukseen. Ongelmatilanteissä käyttäkää erillista FTP-ohjelmaa, joka näyttää teille kaikki palvelimen ilmoitukset.
ftp ftp.funet.fi
user: anonymous
password: you@somewhere.net

Osoitteessa on kirjoitusvirhe

URL:ssä jokainen merkki isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä. Tarkistakaa erityisesti kaikki erikoismerkit. Ääkkösiä ja muita kansallisia merkkejä on yleensä vältetty merkkijärjestelmien eroista johtuvien ongelmia takia ja ne on useimmiten korvattu englannin aakkosilla.

Tiedostoa tai hakemistoa ei todellakaan ole

Käytitte virheellistä tai vanhentunutta URL:ää tiedostoon, jota meillä ei ole. Jos kyseessä on uusi meille peilattava tiedosto, se saattaa saapua mahdollisten levytilapuutteiden tai muiden ongelmien selvittyä. Jotkin peileistämme kattavat myös vain osan alkuperäisestä kokoelmasta levytilan säästämiseksi. Voitte yrittää vaikka etsiä puuttuvaa tiedostoa webin hakukoneilla.

Me olemme tehneet jonkin virheen

Koska arkistossa on monia pääosin vapaaehtoisia ja kiireisiä ylläpitäjiä ja miljoonia eri puolilta maailmaa saapuvia tiedostoja kyseessä voi toki olla myös meidän virheemme, jota epäillessänne ilmoittakaa ystävällisesti kyseisen alueen ylläpitäjille (pub alihakemiston nimi + -adm (esim linux-adm) at nic.funet.fi) ja laittakaa kirjeeseen URL:t, ajankohta ja muu mahdollisesti ongelman selvittelyssä auttava tieto.

You followed an out of date URL to some FUNET web page

Several years ago the general FUNET information pages have been moved under http://www.csc.fi/suomi/funet/ URL. Only the frontpage has been copied to the traditional WWW.FUNET.FI address. Please discard the old URL you may have used to end up in to this error message. For information about our company Center for Scientific Computing please go directly to WWW.CSC.FI

You tried to list a directory in www.funet.fi using the http protocol

Please check if ftp:// should be in the beginning of the URL instead of http:// The references should be either of the form ftp://ftp.funet.fi/ or http://ww.nic.funet.fi/. The WWW.FUNET.FI alternative has been still preserved since it has been in use since the dawn of the web.

Please use the http://www.nic.funet.fi/ or the good old and official anonymous FTP service at FTP.FUNET.FI for browsing and downloading. In case of problems with FTP try using a real linemode FTP client that shows all the messages FTP server may be trying to tell you.

ftp ftp.funet.fi
user: anonymous
password: you@somewhere.net

There was a typo in the URL

Every character including capital and lowercase letters are meaningfull in the URL. Check especially for special characters and possible national characters that are usually translated to some english equivalents.

The file or directory really didn't exist

The URL was either incorrect or outdated. If it's a new file we should have mirrored here it may still come after possible disk space shortages or other problems have been resolved. Some of our mirrors carry only a subset of the original site in effort to save disk space. In the meanwhile, please try to find your file using the web search engines.

We made some error

Since we are humans and mostly overworked volunteers overseeing millions of files coming from all over the world, that's quite possible. We apologize in advance and try to correct the problem. Contact the relevant area administrators (/pub subdirectory name + -adm (e.g. linux-adm) at nic.funet.fi) and tell them the URL, date, time and other information that may be relevant in resolving the problem.

managers at nic.funet.fi